FlexiGrip

palletizer pro schema

概念

 

抓取各种不同物件(开口的、收缩的、包裹的等等...) 

无论是单一还是整层工件,抓取力保持稳定 

同一吸具应对所有工件(哪怕是薄衬纸或托板也是一样) 

不同的海绵样式来应对您的各种工况 

不平整的工件表面

 

 

优势

 

配合Joulin专利的Wave System™(和内置单向阀)可以节省多达50%的能耗 

低维护 

对粉尘环境不敏感 

无需过滤网层 

内部结构元件可调整

 

 

方便客制化

 

方便并低成本地按您的要求制造 

能够内部分区 

使用不同的单向阀以调节提取能力 

可提供机器人安装位置或其他选项 

交货快速

标注

PA- VG- 600x400 -P20
吸具范围 技术
- VG = 每个开孔处为各自独立的单向阀
- PG = 不同大小的通孔
- FV = 泡沫阀
尺寸
- 600x400 mm
- 1300x260 mm
- 1300x500 mm
- 1300x900 mm
- 1300x1100 mm
周节
- P15 = 15 mm
- P20 = 20 mm
- P28 = 28 mm
- P40 = 40 mm

 

例子 FG-PG-GR80-REG-2ST 
Palletizer Pro 吸具,的尺寸1300毫米每900毫米,间距40毫米

pa600x400 drawingpa600x400 3d

 

  重量 kg(Lbs) 所需功率 kw(HP) 海绵层
PA-VG-600x400-P20 12(26.44) 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) 551 PAF600.400-20
PA-VG-600x400-P28 12(26.44) 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) 260 PAF600.400-28
PA-VG-600x400-P40 12(26.44) 1.5 to 3.3(2.35 to 5.1) 126 PAF600.400-40
规格可能改变
 

这个吸具包括
• PowerGrip™ 
• Wave System™ 
• GripTech™

 

可提供
 分区 
 旋转连接 
 反吹

pa1300x260 drawingpa1300x260 3d

 

  重量 kg(Lbs) 所需功率 kw(HP) 海绵层
PA-VG-1300x260-P20 17(37.47) 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) 768 PAF1300.260-20
PA-VG-1300x260-P28 17(37.47) 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) 360 PAF1300.260-28
PA-VG-1300x260-P40 17(37.47) 1.5 to 3.3(2.35 to 5.1) 192 PAF1300.260-40
规格可能改变
这个吸具包括
• PowerGrip™ 
• Wave System™ 
• GripTech™

 

可提供
 分区 
 旋转连接 
 反吹

 

pa1300x500 drawingpa1300x500 3d

 

  重量 kg(Lbs) 所需功率 kw(HP) 海绵层
PA-VG-1300x500-P20 32(70.53) 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) 1536 PAF1300.500-20
PA-VG-1300x500-P28 32(70.53) 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) 765 PAF1300.500-28
PA-VG-1300x500-P40 32(70.53) 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) 384 PAF1300.500-40
规格可能改变
 

这个吸具包括
• PowerGrip™ 
• Wave System™ 
• GripTech™

 

可提供 
 分区 
 旋转连接 
 反吹

pa1300x900 drawingpa1300x900 3d

 

  重量 kg(Lbs) 所需功率 kw(HP) 海绵层
PA-VG-1300x900-P20 58(127.8) 7.5 to 18 (16.9 to 24.1) 2816 PAF1300.900-20
PA-VG-1300x900-P28 58(127.8) 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) 1395 PAF1300.900-28
PA-VG-1300x900-P40 58(127.8) 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) 704 PAF1300.900-40
规格可能改变
这个吸具包括
• PowerGrip™ 
• Wave System™ 
• GripTech™

 

可提供 
 分区 
 旋转连接 
 反吹

pa1310x1110 drawingpa1310x1110 3d

 

  重量 kg(Lbs) 所需功率 kw(HP) 海绵层
PA-VG-1300x1100-P20 72(158.7) 7.5 to 18 (16.9 to 24.1) 3456 PAF1300.1100-20
PA-VG-1300x1100-P28 72(158.7) 7.5 to 11 (16.9) 1748 PAF1300.1100-28
PA-VG-1300x1100-P40 72(158.7) 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) 864 PAF1300.1100-40
规格可能改变
这个吸具包括
• PowerGrip™ 
• Wave System™ 
• GripTech™

 

可提供 
 分区 
 旋转连接 
 反吹

选项

 可提供PG型吸具 (不同直径尺寸的端口孔) 
 流量切换开关用于快速释放(轻的物体、薄衬纸等) 
 反吹(轻的物体、薄衬纸等) 
 平坦的、凸起的或可伸缩的安装模块 
 真空发生器(文丘里) 
 完整的框架结构以支撑吸具