Wangedrag melden

Piab Group streeft naar transparantie en een hoog niveau van bedrijfsethiek.
Onze klokkenluidersdienst biedt de mogelijkheid om de organisatie op een vertrouwelijke manier te informeren over vermoedens van wangedrag.

Het is een belangrijk instrument om risico's te verminderen en het vertrouwen in onze activiteiten te behouden door ons in staat te stellen mogelijk wangedrag in een vroeg stadium op te sporen en daarnaar te handelen.
Klokkenluiden kan openlijk of anoniem.

Wie kan een melding doen?

 

Al onze contacten op het werk zijn welkom om wangedrag of zorgen over wangedrag aan ons te melden, inclusief, maar niet uitsluitend; vrijwilligers, zelfstandigen, stagiairs, werknemers, aannemers, leveranciers en klanten.

 

Personen die tot een van deze categorieën hebben behoord en de informatie hebben verkregen gedurende hun tijd in dergelijke functies, kunnen ook melden.


Daarnaast kunnen personen van wie de arbeidsrelatie nog niet is begonnen, bij ons rapporteren in gevallen waarin informatie over overtredingen is verkregen tijdens het wervingsproces of andere precontractuele onderhandelingen.

Image